Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/22788
Nhan đề: READING 4.1 - K22 - HK 2
Tác giả: Khoa Ngoại ngữ
Từ khoá: Tiếng Anh
English
Kỹ năng đọc
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: 19 Kb, 1 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/22788
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DA_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K22N_READING 4.1 - HK 2_31.pdf
  Giới hạn truy cập
READING 4.1 - K22 - HK 242.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.