Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/22784
Nhan đề: READING 2.1 - K23 - L1 - HK 2
Tác giả: Khoa Ngoại ngữ
Từ khoá: Tiếng Anh
English
Kỹ năng đọc
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: 16 Kb, 1 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/22784
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DA_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K23N_READING 2.1 - L1 - HK 2_27.pdf
  Giới hạn truy cập
READING 2.1 - K23 - L1 - HK 234.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.