Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/22777
Nhan đề: Listening 3 - L2 - HKI - K22
Từ khoá: English language
Listening
Tiếng Anh
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: 5 tr. Nghe + Viết + Trắc nghiệm_K22
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/22777
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_Listening 3 - L2 - HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
4 tr. Viết + Trắc nghiệm_K22103.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.