Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/22737
Nhan đề: PHONETICS 2.1 - CA 1&3 - K23 - L1 - HK 2
Tác giả: Khoa Ngoại ngữ
Từ khoá: Tiếng Anh
English
Ngữ âm học
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: 53 Kb, 14 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/22737
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23N_PHONETICS 2.1 - CA 1&3 - L1 - HK 2_21.pdf
  Giới hạn truy cập
PHONETICS 2.1 - CA 1&3 - K23 - L1 - HK 2319.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.