Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/22732
Nhan đề: LISTENING 2.1- CA 3 – K23 - L1 - HK2
Tác giả: Khoa Ngoại ngữ
Từ khoá: Tiếng anh
English
Kỹ năng nghe
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: 39 Kb, 8 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/22732
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23N_LISTENING 2.1 – CA 3 - L1 - HK2_13.pdf
  Giới hạn truy cập
LISTENING 2.1- CA 3 – K23 - L1 - HK2203.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.