Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2225
Nhan đề: Tin học công nghệ sinh học
Tác giả: Trương Thế, Quang
Từ khoá: Tin học
Công nghệ sinh học
Solver
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Giới thiệu tính năng Solver trong Excel để phân tích sữ liệu
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2225
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Sinh học_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA199_1_Tin hoc cong nghe sinh hoc_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách142.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA199_2_Tin hoc cong nghe sinh hoc_Solver.pdf
  Giới hạn truy cập
Tính năng Solver4.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA199_3_Tin hoc cong nghe sinh hoc_Bai tap.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài tập3.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA199_4_Tin hoc cong nghe sinh hoc_Bang thong ke.pdf
  Giới hạn truy cập
Bảng thống kê2.66 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.