Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2222
Nhan đề: Nghiên cứu hoạt tính kháng Oxy hóa của cao chiết từ rễ cây khố sâm (Sophora Flavescens AIT) trồng tại Tây Nguyên, Việt Nam. Tạp chí Công nghệ Sinh học, 15 (3A): 239 - 243
Tác giả: Cao Ngọc Minh, Trang
Nguyễn Huy, Vỹ
Hoàng Nghĩa, Sơn
Ngô Đại, Nghiệp
Từ khoá: Cao triết
Tây nguyên
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Tạp chí Công nghệ Sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2222
ISSN: 1811-4989
Bộ sưu tập: Năm 2017_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH213_Cao Ngoc Minh Trang_2017.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu hoạt tính kháng Oxy hóa của cao chiết từ rễ cây khố sâm (Sophora Flavescens AIT) trồng tại Tây Nguyên, Việt Nam4.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.