Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2220
Nhan đề: Nghiên cứu các yếu tố quyết định đến chính sách chi trả cổ tức bằng kỹ thuật hồi quy Fama - MacBeth : bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam. Tạp chí Phát triển Kinh tế, 28 (9), 2017
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc, Trang
Bùi Kim, Phương
Từ khoá: Chính sách cổ tức
Kỹ thuật Fama - MacBeth
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Tạp chí Phát triển Kinh tế
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2220
ISSN: 1859 - 1124
Bộ sưu tập: Bài báo khoa học giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH212_Bui Kim Phuong_2017.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu các yếu tố quyết định đến chính sách chi trả cổ tức bằng kỹ thuật hồi quy Fama - MacBeth : bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam11.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.