Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2214
Nhan đề: Đo lường khả năng kiệt quệ tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tạp chí Tài chính , kỳ 2, tháng 2
Tác giả: Phạm Thị Hồng, Vân
Từ khoá: Kiệt quệ tài chính
Tỷ số thanh toán hiện thời
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Tạp chí Tài chính
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2214
ISSN: 2615 - 8973
Bộ sưu tập: Bài báo khoa học giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH202_Pham Thi Hong Van_2017.pdf
  Giới hạn truy cập
Đo lường khả năng kiệt quệ tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán3.85 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.