Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2208
Nhan đề: Hình họa vẽ kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Văn, Thêm
Từ khoá: vẽ kỹ thuật
Hình học họa hình
Năm xuất bản: 2000
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Trình bày các kiến thức về vật liệu, dụng cụ và các thiết bị vẽ kỹ thuật, hình chiếu thẳng góc, hình biểu diễn phẳng của các mặt hình học thường gặp, sự tương giao. Hướng dẫn quy cách thành lập bản vẽ, vẽ đúng vẽ phương diện bản vẽ và thực hiện đầy đủ những quy ước về bản vẽ kĩ thuật.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2208
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Kỹ thuật Môi trường_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA34_1_HINH HOA VE KY THUAT_Trang bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách824 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA34_2_HINH HOA VE KY THUAT_Mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Mở đầu695.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA34_3_HINH HOA VE KY THUAT_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Vật liệu, dụng cụ và các thiết bị vẽ kỹ thuật1.21 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA34_4_HINH HOA VE KY THUAT_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Quy cách thành lập bản vẽ1.03 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA34_5_HINH HOA VE KY THUAT_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Hình chiếu thẳng góc8.32 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA34_6_HINH HOA VE KY THUAT_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Hình biểu diễn phẳng của các mặt hình học thường gặp3.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA34_7_HINH HOA VE KY THUAT_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Sự tương giao8.93 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA34_8_HINH HOA VE KY THUAT_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Hình biểu diễn của vật thể bản vẽ kỹ thuật17.52 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA34_9_HINH HOA VE KY THUAT_Chuong 1_TAI LIEU THAM KHAO.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo1.33 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.