Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2206
Nhan đề: Phát triển khu chế xuất Tân Thuận theo mô hình khu công nghiệp xanh - giải pháp và lộ trình.
Tác giả: Trần Thị Mỹ, Diệu
Lê Thị Kim, Oanh
Trần Thanh, Hồng
Từ khoá: Khu chế xuất Tân Thuận
Khu công nghiệp xanh
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2206
ISSN: 1859-0128
Bộ sưu tập: Năm học 2017_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH139-Bai bao so 70.pdf
  Giới hạn truy cập
Phát triển khu chế xuất Tân Thuận theo mô hình khu công nghiệp xanh - giải pháp và lộ trình.2.73 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.