Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21427
Nhan đề: 20 years of research on virtual reality and augmented reality in tourism context: A text-mining approach
Tác giả: Correia Loureiro, Sandra Maria
Guerreiro, Joao
Ali, Faizan
Từ khoá: Virtual reality
Augmented reality
Tourism management
Tourism promotion
TAM
SOR
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Elsevier Ltd.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21427
ISSN: 0261-5177
Bộ sưu tập: Bài báo_lưu trữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH2020_20 years of research on virtual reality and augmented.pdf
  Giới hạn truy cập
20 years of research on virtual reality and augmented reality in tourism context: A text-mining approach2.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.