Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/210
Nhan đề: Khí hậu - Nhiệt kiến trúc - HKI
Tác giả: Nguyễn Thị Việt, Hà
Từ khoá: Kiến trúc
Khí hậu kiến trúc
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Kiến trúc
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/210
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_AR_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_AR46A_K20A_KHI HAU NHIET KT-DAP AN-L1, L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Khí hậu - Nhiệt kiến trúc219.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.