Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2082
Nhan đề: Hội thảo chuyên đề: Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo Trường Đại học Văn Lang
Tác giả: Trường Đại học Văn Lang
Từ khoá: Giáo dục
Đào tạo
Năm xuất bản: 1998
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Trình bày về các vấn đề Chương trình hội thảo: Các biện pháp, kinh nghiệm, ý kiến nâng cao chất lượng đào tạo của trường ĐH Văn Lang, Đội ngũ giảng viên, môi trường đào tạo quyết định chất lượng đào tạo, Một vài ý kiến về công tác nghiên cứu khoa học ở trường ĐHVL, Một số ý kiến về việc đào tạo tin học tại trường ĐHVL cho sinh viên các khoa không chuyên công nghệ thông tin, Về công tác chính trị - tư tưởng - đạo đức của sinh viên ĐHVL
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2082
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Kỹ thuật Môi trường_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA77_1_Cac bien phap nang cao chat luong dao tao-1998-bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa1.5 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA77_2_Cac bien phap nang cao chat luong dao tao-1998-chuong trinh hoi thao.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương trình hội thảo: Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo của trường ĐH Văn Lang1.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA77_3_Cac bien phap nang cao chat luong dao tao-1998-chuong trinh dao tao.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương trình đào tạo2.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA77_4_Cac bien phap nang cao chat luong dao tao-1998-bao cao tham luan.pdf
  Giới hạn truy cập
Nội dung các báo cáo tham luận1.39 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA77_5_Cac bien phap nang cao chat luong dao tao-1998-bai 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Tham luận: Nâng cao chất lượng Đào tạo tại trường ĐH Văn Lang9.92 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA77_6_Cac bien phap nang cao chat luong dao tao-1998-bai 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Một số suy nghĩ về biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo tạo trường ĐH Văn Lang13.23 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA77_7_Cac bien phap nang cao chat luong dao tao-1998-bai 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm lược bài thuyết trình của khoa kinh tế thương mại về việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập1.56 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA77_8_Cac bien phap nang cao chat luong dao tao-1998-bai 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Kinh nghiệm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tại khoa kinh tế thương (cho khóa I)17.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA77_9_Cac bien phap nang cao chat luong dao tao-1998-bai 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Vài ý kiến về việc nâng cao chất lượng đạo sinh viên khóa I - khoa du lịch7.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA77_10_Cac bien phap nang cao chat luong dao tao-1998-bai 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Về việc nâng cao đào tạo trong hội nghị của trường ĐHVL9.74 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA77_11_Cac bien phap nang cao chat luong dao tao-1998-bai 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành Nhiệt Lạnh7.76 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA77_12_Cac bien phap nang cao chat luong dao tao-1998-bai 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Nâng cao chất lượng đào tạo khoa công nghệ môi trường và công nghệ sinh học trường ĐH Văn Lang Tp.HCM3.7 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA77_13_Cac bien phap nang cao chat luong dao tao-1998-bai 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo7.24 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA77_14_Cac bien phap nang cao chat luong dao tao-1998-bai 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Đội ngũ giảng viên, môi trường đào tạo quyết định chất lượng đào tạo4.99 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA77_15_Cac bien phap nang cao chat luong dao tao-1998-bai 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Báo cáo về quản lý chất lượng giảng dạy ở khoa Ngoại ngữ - Đề nghị những biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường ĐH Văn Lang12.34 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA77_16_Cac bien phap nang cao chat luong dao tao-1998-bai 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Các biện pháp quản lý giảng dạy và học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo3.52 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA77_17_Cac bien phap nang cao chat luong dao tao-1998-bai 13.pdf
  Giới hạn truy cập
Tính quyết định chất lương với vai trò sinh viên và nhà trường5.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA77_18_Cac bien phap nang cao chat luong dao tao-1998-bai 14.pdf
  Giới hạn truy cập
Nâng cao chất lượng đào tạo của trường ĐH Văn Lang14.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA77_19_Cac bien phap nang cao chat luong dao tao-1998-bai 15.pdf
  Giới hạn truy cập
Các biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo ĐH Văn Lang7.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA77_20_Cac bien phap nang cao chat luong dao tao-1998-bai 16.pdf
  Giới hạn truy cập
Một vài ý kiến về công tác nghiên cứu khoa học ở trường ĐHVL7.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA77_21_Cac bien phap nang cao chat luong dao tao-1998-bai 17.pdf
  Giới hạn truy cập
Một số ý kiến về việc đào tạo tin học tại trường ĐHVL cho sinh viên các khoa không chuyên công nghệ thông tin13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA77_22_Cac bien phap nang cao chat luong dao tao-1998-bai 18.pdf
  Giới hạn truy cập
Công việc dạy học, quá trình truyền thông và vai trò của phương tiện dạy học45.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA77_23_Cac bien phap nang cao chat luong dao tao-1998-bai 19.pdf
  Giới hạn truy cập
Về công tác chính trị - tư tưởng - đạo đức của sinh viên ĐHVL2.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA77_24_Cac bien phap nang cao chat luong dao tao-1998-bai 20.pdf
  Giới hạn truy cập
Góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục và đào tạo cho SV ĐHVL (về văn thể mỹ)2.85 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA77_25_Cac bien phap nang cao chat luong dao tao-1998-bai 21.pdf
  Giới hạn truy cập
Đóng góp ý kiến về các biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo846.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA77_26_Cac bien phap nang cao chat luong dao tao-1998-bai 22.pdf
  Giới hạn truy cập
Nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ cấp bách của nhà trường hiện nay5.73 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.