Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2046
Nhan đề: Bài giảng điều hòa không khí
Tác giả: Nguyễn Duy, Tuệ
Từ khoá: Điều hòa không khí
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Sau khi học xong môn này người học có kiến thức chuyên môn về kỹ thuật điều hòa không khí trong ngành Ngành Kỹ thuật Nhiệt, nắm vững cấu tạo, sơ đồ nguyên lý và nguyên lý làm việc của các hệ thống điều hòa không khí trong thực tế, có khả năng tính toán chọn công suất máy cho phòng lạnh, tính toán chọn ống gió và ống dẫn nước lạnh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2046
Bộ sưu tập: BG_Kỹ thuật Nhiệt_Môn Điều hòa không khí_Năm học 2015-2016

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA888_D4918_1_BG Dieu hoa khong khi_Mo dau.ppt
  Giới hạn truy cập
Mở đầu812.5 kBMicrosoft PowerpointXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA888_D4918_2_BG Dieu hoa khong khi_Chuong 01.ppt
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Phân loại hệ thống điều hòa không khí6.76 MBMicrosoft PowerpointXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA888_D4918_3_BG Dieu hoa khong khi_Chuong 02.ppt
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Không khí ẩm4.25 MBMicrosoft PowerpointXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA888_D4918_4_BG Dieu hoa khong khi_Chuong 02(tt).ppt
  Giới hạn truy cập
Chương 2 (tt): Thiết bị trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm với chất tải lạnh là nước7.95 MBMicrosoft PowerpointXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA888_D4918_5_BG Dieu hoa khong khi_Chuong 3.ppt
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Tính toán phụ tải lạnh theo phương pháp truyền thống3.45 MBMicrosoft PowerpointXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA888_D4918_6_BG Dieu hoa khong khi_Chuong 04.ppt
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Tính toán đường ống dẫn không khí6.49 MBMicrosoft PowerpointXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA888_D4918_7_BG Dieu hoa khong khi_Chuong 05.ppt
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Tính toán đường ống dẫn nước3.88 MBMicrosoft PowerpointXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA888_D4918_8_BG Dieu hoa khong khi_Chuong 06.ppt
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Lựa chọn thiết bị cho hệ thống HVAC9.81 MBMicrosoft PowerpointXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.