Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/201
Nhan đề: Tiếng Nhật 2 - HKI
Tác giả: Trần Thị Thu, Hiền
Từ khoá: Tiếng Nhật
Japanese
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/201
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_DL_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_NNP8F_TIENG NHAT 2_DAP AN_LAN 1, LAN 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Tiếng Nhật 286.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.