Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19917
Nhan đề: Listening, Speaking - L2 - HKI
Từ khoá: Listening
Speaking
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Mô tả: 9 tr. Tự luận + Trắc nghiệm K25N-DB
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19917
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25DB_LISTENING - SPEAKING 1_L2_HK1 (9 trang).pdf
  Giới hạn truy cập
Listening, Speaking - L2 - HKI2.31 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.