Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19890
Nhan đề: Japanese 1 - L2 - HKI
Tác giả: Lê, Ngọc Truyến
Từ khoá: Japanese
Tiếng Nhật
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Mô tả: 2 tr. Tự luận + Trắc nghiệm K25
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19890
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25_JAPANESE 2_L2_HK1 (2 trang.pdf
  Giới hạn truy cập
Japanese 1 - L2 - HKI455.1 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.