Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19842
Nhan đề: Xác suất thống kê Y học - L2 - HKI
Tác giả: Đỗ, Lư Công Minh
Từ khoá: Xác suất thống kê
Y học
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Y Dược
Mô tả: 2 tr. Tự luận K24,25YD
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19842
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Kỹ thuật Xét nghiệm y học
Năm học 2019-2020_DT_Dược học
Năm học 2019-2020_DT_Điều dưỡng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24,25YD_XAC SUAT THONG KE Y HOC_L2_HK1 (2 trang).pdf
  Giới hạn truy cập
Xác suất thống kê Y học - L2 - HKI707.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.