Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19830
Nhan đề: Pháp luật Y tế-Tổ chức Y tế-CT mục tiêu Y tế-Dân số - L2 - HKI
Tác giả: Lý, Thị Phương Hoa
Từ khoá: Pháp luật
Tổ chức y tế
Dân số
Mục tiêu y tế
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Y Dược
Mô tả: 7 tr. Tự luận + Trắc nghiệm K25Y-DD
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19830
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Điều dưỡng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25Y-DD_PHAP LUAT Y TE - TO CHUC Y TE - CT MUC TIEU..._L2_HK1 (7 trang).pdf
  Giới hạn truy cập
Pháp luật Y tế-Tổ chức Y tế-CT mục tiêu Y tế-Dân số - L2 - HKI1.74 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.