Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19829
Nhan đề: Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành nghề nghiệp-Thực hành - L2 - HKI
Tác giả: Trần, Thị Phương Thảo
Từ khoá: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Thực hành
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Y Dược
Mô tả: 4 tr. Tự luận K24Y-DD
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19829
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Điều dưỡng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24Y-DD_KIEM SOAT NHIEM KHUAN TRONG THUC HANH (THUC HANH)_L2_HK1 (4 trang).pdf
  Giới hạn truy cập
Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành nghề nghiệp-Thực hành - L2 - HKI769.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.