Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19828
Nhan đề: Giao tiếp-GDSK trong THĐD - L2 - HKI
Tác giả: Lý, Thị Phương Hoa
Từ khoá: Giao tiếp
Điều dưỡng
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Y Dược
Mô tả: 5 tr. Tự luận + Trắc nghiệm K24Y-DD
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19828
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Điều dưỡng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24Y-DD_GIAO TIEP - GDSK TRONG THDD_L2_HK1 (5 trang).pdf
  Giới hạn truy cập
Giao tiếp-GDSK trong THĐD - L2 - HKI1.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.