Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19773
Nhan đề: Toán Cao cấp - L2 - HKI
Tác giả: Trịnh, Quốc Thành
Từ khoá: Toán
Toán Cao cấp
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học cơ bản
Mô tả: 3 tr. Tự luận K25D, A
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19773
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DA_Khoa học Cơ bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K25A,D_TOAN CAO CAP_L2_HK1 (3 trang).pdf
  Giới hạn truy cập
Toán Cao cấp - L2 - HKI577.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.