Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19552
Nhan đề: Hóa đại cương vô cơ - L1 - HKI
Tác giả: Nguyễn, Huỳnh Mai
Từ khoá: Hóa đại cương
Hóa vô cơ
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Y Dược
Mô tả: 2 tr. Tự luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19552
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25Y-DU_HOA DAI CUONG VO CO_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Hóa đại cương vô cơ - L1 - HKI596.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.