Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19543
Nhan đề: Nghe tiếng Nhật 3-L1-HKI
Tác giả: Cao, Thị Phương Thảo
Từ khoá: Nghe
Tiếng Nhật
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Xã hội Nhân văn
Mô tả: 7 tr. Tự luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19543
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Đông phương học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24DP_NGHE TIENG NHAT 3_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghe tiếng Nhật 3-L1-HKI1.22 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.