Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19541
Nhan đề: Ngữ pháp tiếng Nhật 5 - L1 - HKI
Tác giả: Phạm, Duy Tài
Từ khoá: Ngữ pháp
Tiếng Nhật
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Xã hội Nhân văn
Mô tả: 4 tr. Tự luận + trắc nghiệm
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19541
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Đông phương học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23DP1,2_NGU PHAP TIENG NHAT 5_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Ngữ pháp tiếng Nhật 5 - L1 - HKI915.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.