Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/194
Nhan đề: Quản trị hoạt động khách sạn - HKI
Tác giả: Đỗ Hoàng, Vy
Từ khoá: Hotel management
Quản trị khách sạn
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/194
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_DL_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_DL080_K20D,KS1_QUAN TRI HOAT DONG KHACH SAN_DAP AN_LAN 1, LAN2.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản trị hoạt động khách sạn83.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.