Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19396
Nhan đề: Ngữ pháp tiếng Hàn 1-L2-HKI
Tác giả: Đinh, Thị Huyền
Từ khoá: Ngữ pháp
Tiếng Hàn
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Xã hội Nhân văn
Mô tả: 3 tr. Tự luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19396
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Đông phương học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25H1,2,3,4,5,6,7_NGU PHAP TIENG HAN 1_L2_HK1 (3 trang).pdf
  Giới hạn truy cập
Ngữ pháp tiếng Hàn 1 - L2 - HKI470.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.