Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19323
Nhan đề: Cơ học chất lưu-L2-HKI
Tác giả: Võ, Thiện Mỹ
Từ khoá: Cơ học
Chất lưu
Hệ số ma sát
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Kỹ thuật
Mô tả: 1 tr. Tự luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19323
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Kỹ thuật Nhiệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25NL_CO HOC CHAT LUU_L2_HK1 (1 trang).pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ học chất lưu - L2 - HKI262.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.