Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19321
Nhan đề: Lò hơi Mạng nhiệt-L2-HKI
Tác giả: Võ, Thiện Mỹ
Từ khoá: Lò hơi
Mạng nhiệt
Áp suất
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Kỹ thuật
Mô tả: 1 tr. Tự luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19321
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Kỹ thuật Nhiệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23NL_LO HOI & MANG NHIET_L2_HK1 (1 trang).pdf
  Giới hạn truy cập
Lò hơi và mạng nhiệt - L2 - HKI219.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.