Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19314
Nhan đề: Nhà máy nhiệt điện-L2-HKI
Tác giả: Võ, Thiện Mỹ
Từ khoá: Nhiệt điện
Nhà máy
Hiệu suất
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Kỹ thuật
Mô tả: 1 tr. Tự luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19314
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Kỹ thuật Nhiệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K22NL_NHA MAY NHIET DIEN_L2_HK1 (1 trang).pdf
  Giới hạn truy cập
Nhà máy nhiệt điện - L2 - HKI288.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.