Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19300
Nhan đề: Thương mại điện tử-L2-HKI
Tác giả: Nguyễn, Minh Đức
Từ khoá: Thương mại điện tử
Kinh doanh
Dịch vụ
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Quản trị Kinh doanh
Mô tả: 2 tr. Tự luận + trắc nghiệm
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19300
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DA_Quản trị Kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K22C_THUONG MAI DIEN TU_L2_HK1 (2 trang).pdf
  Giới hạn truy cập
Thương mại điện tử - L2 - HKI420.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.