Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/192
Nhan đề: Quản lý dịch vụ ăn uống - HKI
Tác giả: Nguyễn Anh, Lợi
Từ khoá: Dịch vụ
Quản lý dịch vụ
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/192
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_DL_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_DL078_K21D_QUAN LY DICH VU AN UONG_DAP AN_LAN 1, L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản lý dịch vụ ăn uống84.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.