Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/189
Nhan đề: Giao tiếp và kỹ năng diễn đạt - HKI
Tác giả: Trần Thị Thanh, Trà
Từ khoá: Giao tiếp
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/189
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_DL_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_DL04A_K21D_GIAO TIEP & KY NANG DIEN DAT_DAP AN_LAN 1, LAN 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Giao tiếp và kỹ năng diễn đạt47.49 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.