Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/188
Nhan đề: Nguyên lý ngành Du lịch & khách sạn - HKI
Tác giả: Trần Cẩm, Thi
Từ khoá: Du lịch
Quản trị khách sạn
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/188
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_DL_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_DDL0010_K23D_NGUYEN LY NGANH DL & KS_DAP AN_LAN 1, LAN 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên lý ngành Du lịch & khách sạn167.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.