Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/187
Nhan đề: Toán rời rạc - HKI
Tác giả: Hà Văn, Thanh
Từ khoá: Toán ứng dụng
Toán rời rạc
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ thông tin
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/187
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_IT_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_DTN0100_K22T_TOAN ROI RAC-DAP AN-L1, L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Toán rời rạc2.03 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.