Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/186
Nhan đề: Intro to database - HKI
Tác giả: Lý Thị Huyền, Châu
Từ khoá: Database
Cơ sở dữ liệu
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ thông tin
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/186
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_IT_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_DTH0080_K22T_INTRO TO DATABASE-DAP AN-L1, L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Intro to database5.9 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.