Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1850
Nhan đề: Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc Khmer ở cơ sở xã, phường, thị trấn khu vực Tây Nam Bộ : Đề tài nghiên cứu khoa học
Tác giả: Nguyễn Thái Hòa (chủ nhiệm đề tài)
Bùi Thị Nhẫn (thư ký đề tài)
Vụ địa phương III - Ban tổ chức Trung ương (thành viên)
Từ khoá: Đội ngũ cán bộ
Nâng cao chất lượng
Người dân tộc
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1850
Bộ sưu tập: Năm học 2008 - 2009

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7067.docXây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc Khmer ở cơ sở xã, phường, thị trấn khu vực Tây Nam Bộ78 kBMicrosoft WordXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.