Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/185
Nhan đề: Information system application database - HKI
Tác giả: Nguyễn Thị Minh, Diệu
Từ khoá: Database management
Cơ sở dữ liệu
Hệ thống thông tin
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ thông tin
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/185
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_IT_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_DTH0080_K22T_INFORMATION SYSTEM APPLICATION DATABASE-DAP AN THI LAI-L1, L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Information system application database1.9 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.