Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1845
Nhan đề: Bước đầu xây dựng quy trình sản xuất bột trà xanh : Đề tài nghiên cứu khoa học
Tác giả: Trần Đại, Long (GVHD)
Nguyễn Thiên, Vũ
Lê Thị Hồng, Ngân
Lê Bảo, Thương
Nguyễn Lê Như, Quỳnh
Nguyễn Thị Hồng, Vân (SVTH)
Từ khoá: Chế biến thực phẩm
Quy trình sản xuất
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1845
ISSN: D7061
Bộ sưu tập: Năm học 2008 - 2009

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7061.jpgBước đầu xây dựng quy trình sản xuất bột trà xanh309.38 kBJPEGXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.