Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/184
Nhan đề: Group Dynamics & Communication - HKI
Nhan đề khác: Group Dynamics and Communication
Từ khoá: Group Communication
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ thông tin
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/184
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_IT_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_CMU31_K21T1,2,3_GROUP DYNAMICS & COMMUNICATION-DAP AN-L1, L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Group Dynamics & Communication3.84 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.