Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/18376
Nhan đề: 3D Fiber-Based Frame Element with Multiaxial Stress Interaction for RC Structures
Tác giả: Kagermanov, Alexander
Ceresa, Paola.
Từ khoá: Load
Torsion
Kinematics
Constitutive models
Theory
Theory
Cyclic testing
Beam-columns
Reinforced concrete
Beam theory
Concrete
Concrete structures
Axial stress
Mechanics
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Hindawi Limited
Mô tả: Hindawi Advances in Civil Engineering Volume 2018, Article ID 8596970, 13 pages https://doi.org/10.1155/2018/8596970
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/18376
ISSN: 1687-8086
Bộ sưu tập: Bài báo_lưu trữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH1022_TCCN_ 3D Fiber-Based Frame.pdf
  Giới hạn truy cập
3D Fiber-Based Frame Element with Multiaxial Stress Interaction for RC Structures1.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.