Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1816
Nhan đề: Đánh giá hiệu quả của hình thức quảng cáo biển, bảng tấm lớn ngoài trời trong ngành giải khát tại thành phố Hồ Chí Minh : Đề tài nghiên cứu khoa học
Tác giả: Huỳnh Bá Tuệ, Dương (GVHD)
Hồ Thành, Chí
Nguyễn Thanh, Đạt
Lâm Bảo, Long
Nguyễn Lý Hải, Quy
Giang Hải, Sơn
Lê Quang, Minh (SVTH)
Từ khoá: Quảng cáo
Ngành nước giải khát
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1816
Bộ sưu tập: Năm học 2011 - 2012_NCKH_SV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6924.doc
  Giới hạn truy cập
Đánh giá hiệu quả của hình thức quảng cáo biển, bảng tấm lớn ngoài trời trong ngành giải khát tại thành phố Hồ Chí Minh78 kBMicrosoft WordXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.