Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1813
Nhan đề: Đánh giá hiệu quả hoạt động của chuỗi café công nghệ HD tại Thành phố : Đề tài nghiên cứu khoa học
Tác giả: Phạm Đình, Phương (GVHD)
Rubic (nhóm nghiên cứu)
Từ khoá: Café
Công nghệ HD
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1813
Bộ sưu tập: Năm học 2011 - 2012_NCKH_SV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6906.doc
  Giới hạn truy cập
Đánh giá hiệu quả hoạt động của chuỗi café công nghệ HD tại Thành phố78 kBMicrosoft WordXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.