Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1781
Nhan đề: Đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý bán hàng của công ty cổ phần hạ tầng viễn thông CMC : Đề tài nghiên cứu khoa học
Tác giả: Cao Thị, Giang
Nguyễn Vũ Tú, Trinh (SVTH)
Hoàng Thanh, Linh (GVHD)
Từ khoá: Quản lý bán hàng
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1781
Bộ sưu tập: Năm học 2012 - 2013_NCKH_SV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7056.doc
  Giới hạn truy cập
Đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý bán hàng của công ty cổ phần hạ tầng viễn thông CMC78 kBMicrosoft WordXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.