Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1683
Nhan đề: Bước đầu ứng dụng kỹ thuật khí canh trong việc trồng một số loại rau xanh : Đề tài nghiên cứu khoa học
Tác giả: Võ Thị, Xuyến
Nguyễn Thị Trà, My (GVHD)
Nguyễn Trường Tuyết, Kha
Phạm Thị, Tâm
Võ Thị Thu, Tâm
Lâm Thành, Trung
Lê Thị Ngọc, Tuyết (SVTH)
Từ khoá: Khí canh
Rau xanh
Ứng dụng kỹ thuật
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1683
Bộ sưu tập: Năm học 2012 - 2013_NCKH_SV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6833.jpg
  Giới hạn truy cập
Bước đầu ứng dụng kỹ thuật khí canh trong việc trồng một số loại rau xanh222.28 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.