Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1644
Nhan đề: Đánh giá hiệu quả của mô hình kinh doanh "Cửa hàng cà phê mang đi - Take away" tại Thành phố Hồ Chí Minh : Đề tài nghiên cứu khoa học
Tác giả: Nguyễn Văn, Tâm (GVHD)
Nguyễn Ngọc Thanh, Thủy
Lý Thị Thanh, Mỹ
Nguyễn Phúc, Đạt
Phan Nhật, Tâm
Trần Hồ Hữu, Doãn
Từ khoá: Cửa hàng cà phê
Mô hình kinh doanh
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1644
Bộ sưu tập: Năm học 2013 - 2014_NCKH_SV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7044.doc
  Giới hạn truy cập
Đánh giá hiệu quả của mô hình kinh doanh "Cửa hàng cà phê mang đi - Take away" tại Thành phố Hồ Chí Minh78 kBMicrosoft WordXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.