Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/164
Nhan đề: Chung cư Gia Phúc. 2 Hoàng Diệu, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Khắc, Cường
Võ Thị Thu, Ngà
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/164
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5946_1_Vo Thi Thu Nga_X131129_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục579.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5946_2_Vo Thi Thu Nga_X131129_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
730.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5946_3_Vo Thi Thu Nga_X131129_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
761.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5946_4_Vo Thi Thu Nga_X131129_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
1.85 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5946_5_Vo Thi Thu Nga_X131129_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
1.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5946_6_Vo Thi Thu Nga_X131129_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
1.51 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5946_7_Vo Thi Thu Nga_X131129_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
1.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5946_8_Vo Thi Thu Nga_X131129_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
1.91 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5946_9_Vo Thi Thu Nga_X131129_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
6.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.