Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16081
Nhan đề: A Bilevel Multiobjective Optimisation Approach for Solving the Evacuation Location Assignment Problem
Tác giả: Hammad, Ahmed W. A.
Từ khoá: Mathematical programming
Linearization
Problems
Integer programming
Urban planning
Decision making
Evacuation
Optimization
Multiple objective analysis
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Hindawi Publishing Corporation
Tóm tắt: In this paper, a bilevel multiobjective optimisation model is proposed to solve the evacuation location assignment problem. The model incorporates the two decision-makers’ spaces, namely, urban planners and evacuees. In order to solve the proposed problem, it is first reformulated into a single-level problem using the Karush–Kuhn–Tucker conditions. Next, the problem is linearised into a mixed-integer linear programming model and solved using an off-the-shelf solver. A case study is examined to showcase the applicability of the proposed model, which is solved using single-objective and multiobjective lexicographic optimisation approaches. The model provides planners with an ability to determine the best locations for placement of shelters in such a way that the evacuees’ traffic assignment on the existing network is optimised.
Mô tả: 11 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16081
ISSN: 1687-8086
1687-8094 (e)
Bộ sưu tập: Bài báo_lưu trữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH841_TCCN_A Bilevel Multiobjective.pdf
  Giới hạn truy cập
A Bilevel Multiobjective Optimisation Approach for Solving the Evacuation Location Assignment Problem1.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.