Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1592
Nhan đề: Board game con đường tơ lụa : Portfolio
Nhan đề khác: Board game con đường tơ lụa : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp.
Tác giả: Nguyễn Minh, Đức
Từ khoá: Kỹ thuật vẽ máy
Board game
Chiến dịch truyền thông
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1592
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Thiết kế Đồ họa

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6672_1_Nguyen Minh Duc_H143920_thong tin ca nhan.pdf
  Giới hạn truy cập
Hồ sơ cá nhân3.71 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6672_2_Nguyen Minh Duc_H143920_do an tot nghiep.pdf
  Giới hạn truy cập
Đồ án tốt nghiệp21.24 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.